เรียน ท่านผู้สนใจสินค้า

สินค้าที่นำมาลงในเว็บไซต์ เป็นตัวอย่างโชว์ ติดตั้งบ้านลูกค้าไปนานแล้ว เป็นผลงานของพี.อาร์.เดคคอร์และเสนาผ้าม่านทั้งหมด ส่วนราย
ละเอียดจะมีไม่มากนัก เพราะแต่ละพื้นที่ ๆ จะติดตั้ง มีขนาดไม่เท่ากัน คุณภาพของสินค้าแต่ละชนิด ก็ไม่เหมือนกัน

จึงจำเป็นที่จะต้องติดต่อประเมินราคา ก่อนที่จะตกลงซื้อ- ขายกัน (ทางโทรศัพท์ ทางอีเมล หรือที่ร้านพี.อาร์.เดคคอร์) รูปสินค้าทีลงในเว็บไซต์ เป็นเพียงแบบและตัวอย่างให้เลือกเท่านั้น ไม่ต้องสั่งซื้อมานะครับ

ลูกค้าผู้สนใจจะซื้อ ต้องมีขนาดของหน้าต่าง,ประตู,หรือพื้นที่ ๆ จะติดตั้ง โดยวัดความกว้าง X ความสูง จึงจะประเมินราคาได้ เมื่อพอใจราคาแล้วจึงจะไปวัดพื้นที่ ๆ จะติดตั้ง (เพื่อป้องกันความผิดพลาด)
สินค้าของเรา ขายตามขนาดที่ลูกค้าต้องการครับ ไม่ได้ทำสำเร็จรูป เช่น ห้างซุปเปอร์สโตร์บางแห่ง หรือ ตลาดนัดทั่วไป
ทางเราจะไปวัดพื้นที่และประเมินราคาฟรี เฉพาะในกรุงเทพฯและปริมณฑลซึ่งไม่ไกลมากนัก ส่วนต่างจังหวัดต้องคิดค่าใช้จ่ายครับ แต่ถ้าแน่ใจว่าวัดพื้นที่ถูกต้อง ก็ไม่ต้องไปวัดทบทวน
พี.อาร์.เดคคอร์และเสนาผ้าม่าน อยู่หมู่บ้านเสนานิเวศน์ 2 ซ.เสนานิคม 1 ถ. เกษตร - นวมินทร์ ระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ และถนนเลียบทางด่วนรามอินทรา - อาจณรงค์
ขอขอบพระคุณทุกท่านที่สนใจสินค้าของเรา หวังเป็นอย่างยิ่งว่า เราคงได้รับใช้ท่าน.....

จึงเรียนมาเพื่อทราบ
พี.อาร์.เดคคอร์
เสนาผ้าม่าน